Във връзка с изпълнение на договор № BG-RRP-3.006-0311-C01, финансиран чрез НПВУ, Фикосота ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по ПМС 80/2022г за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа със система за съхранение на енергия за собствено потребление.

Документите за участие могат да бъдат свалени от тук. Всички условия по процедурата се съдържат в документацията.

Начин на кандидатстване: електронно, чрез системата ИСУН.

Краен срок за подаване на оферти: 04.06.2024, 23:59ч.

Сваляне на документи за участие