На 03.12.2019. от 11.00 часа ще се проведе публична среща с цел оповестяване дейностите по проект BG16RFOP002-3.002-0113, „Енергийно ефективно производство на течни препарати във Фикосота ООД.“

 
Бенефициент: ФИКОСОТА ООД
 
Място на събитието: гр. Шумен, бул. „Славянски” № 30, ет.1 – Зала БТА