Ficosota

Уведомление за поверителност 

Обща информация

Как използваме Вашите лични данни

Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от „ФИКОСОТА“ ООД:

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на „ФИКОСОТА“ ООД на нашия уебсайт, както и във всеки наш офис в страната.

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. Шумен, бул. Мадара 48, ел. поща: privacy@ficosota.com

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни чрез следните координати: dpo@ficosota.com

Обработване на Вашите лични данни

Контактна форма на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

Защо събираме Вашите лични данни

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с: